×
წინდები
მაისურები
 • mortuli

  კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

  კონფიდენციალურობის პოლოტიკა

  ქვემოთ მოცემული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თანახმად, ფუნქციონირებს ვებგვერდი (www.mortuli.ge), რომელიც გიწევთ მომსახურებას.

  ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გამოიყენება იმისათვის, რომ ვებ-გვერდის მომხმარებელი გაეცნოს ჩვენ პოლიტიკას პერსონალური მონაცემების შეგროვებასთან, გამოყენებასთან და გამჟღავნებასთან დაკავშირებით.

  თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით, მაშინ თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ ჩვენ შევაგროვოთ და გამოვიყენოთ ის ინფორმაცია, რომელიც განსაზღვრულია ამ პოლისით. პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ, გამოიყენება მომსახურების მისაღებად და გასაუმჯობესებლად. ჩვენ არ გამოვიყენებთ, ან არ გავაზიარებთ მიღებულ ინფორმაციას ამ პოლისით განსაზღვრული წესების საწინააღმდეგოდ.

  ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

  მომსახურეობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად, ჩვემ შეიძლლება გთხოვოთ გარკვეული სახის პერსონალური ინფორმაციის მიწოდება, რითაც შევძლებთ თქვენს იდენტიფიცირებას. ეს მოიცავს: ტელეფონის ნომერი, შესყიდვის ინფორმაცია, საფოსტო ინდექსი, ფინანსური ინფორმაცია ( რაც გულისხმობს თქვენი საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის დეტალებს) და ა.შ. ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ გამოიყენება თქვენთან დაკონტაქტოდ ან იდენტიფიცირებითვის.

  ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებასა და დაცვაზე. არ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს არამართლზომიეერად. 

  შესვლის მონაცემები

  ჩვენ გატყობინებთ, რომ ვებ-გვერდზე შესვლისას, ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას, რომელსაც ეწოდება საიტზე ვიზიტები, შეკვეთები, გაყიდვები და ა.შ.

  უსაფრთხოება

  ჩვენ ვაფასებთ თქვენ ნდობას, რომ გვაწვდით პერსონალურ ინფორმაციას, ამიტომ ჩვენ ვიყენებთ ყველანაირ საშუალებს მის დასაცავად. 

  ცვლილებები კონფიდენციალურობის პოლიტიკაშიში

  აღნიშნული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ექვემდებარება გადახედვას და შეცვლას. ამიტომ, გირჩევთ პერიოდულად გადახედოთ მას. ჩვენ შეგატყობინებთ ცვლილების განხორციელების თაობაზე. ცვლილება, ან/და დამატება ძალაში შედის www.mortuli.ge-ზე გამოქვეყნებისთანავე.

  კონტაქტი

  კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებული კითხვების ან შემოთავაზებების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: mortuli2019@gmail.com